Personuppgifter – så här hanterar jag dina personuppgifter

Så här hanterar jag personuppgifter om dig som kund

För att kunna utföra mina tjänster som fotograf måste jag hantera personuppgifter såsom namn, epostadress, eventuell hemadress och telefonnummer. Jag har också ett kontaktformulär som är kopplad till mitt företags epostadress. Dessa uppgifter behöver jag endast använda under tiden jag är i kontakt med dig som kund och för att kunna fakturera uppdraget. Så snart jag fått din betalning för bildbeställningen raderar jag de uppgifter jag inte längre behöver för att utföra uppdraget.
Dina bilder däremot lagras hos mig som fotograf i 5 år från fototillfället. För att kunna utföra uppdraget måste jag bearbeta originalfiler och leverera de till dig via USB-minne eller bildöverföringsprogram på internet (Pixieset). Under den tiden dina bilder lagras hos mig använder jag de i min marknadsföring, om du samtyckt till det. Du som kund kan närsomhelst avbryta hela eller delar av samtycket. Du har också rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Innehåll i samtycket

– Bilderna bearbetas av fotografen inför leverans
– Bilderna levereras via internetbaserat bildgalleri (Pixieset)
– Bilderna får användas i tryckt marknadsföringsmaterial för fotografens verksamhet
– Bilderna får användas i digital marknadsföring på internet av fotografens verksamhet,
www. ninasimonen.se samt fotografens facebooksida (@fotografninasimonen) och instagramkonto (@fotograf_ninasimonen)
– Bilderna får lagras hos fotografen i minst 5 år
– Bilderna får visas i fotografens skyltfönster
– Mitt namn får användas i anslutning till bilderna

Ansvarig och kontakt

Nina Simonen, Nina Simonen fotografi & layout
076-671 15 22
kontakt@ninasimonen.se