Avbokning och användningsrätt

Avbokningsregler

Avboka gärna två veckor före det bokade fotograferingstillfället. Det går självklart att boka av senare vid sjukdom och andra omständigheter som vi inte rår över.
Just nu (under rådande pandemi) kan ni som bokat bröllopsfotografering avboka framtill bröllopsdagen. Om jag skulle bli tvungen att avboka mig som fotograf (ex. vid allvarlig sjukdom eller olycka) kommer jag att göra mitt yttersta för att hitta en ersättare åt er.

Användningsrätt

När du beställer bilder av mig får du fri användningsrätt till alla levererade bilder på obestämd tid. Du får beställa så många utskrifter som du vill och publicera fritt förutsatt att du anger mig som fotograf. Detsamma gäller föreningar och företag som har fri användningsrätt för marknadsföring och informationsspridning av den egna verksamheten via olika digitala och tryckta medier.
Jag som fotograf förbehåller mig rätten att använda bilder i marknadsföring av mitt företag digitalt och i tryckt form om vi inte avtalat något annat.